Tuesday, December 4th, 2018

Póstaer An Nollaig

Seo póstaer faoin Nollaig atá le fáil saor in aisce ó Foinse agus an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). Bheadh sé an-úsáideach ag an am seo den bhliain le haghaidh obair ó bhéal faoin Nollaig.

Bheadh sé úsáideach freisin le haghaidh scríbhneoireacht cruthaitheach nó saorscríbhneoireacht sa seomra ranga.

Nasc don Acmhainn


Category: 3rd/4th / 5th/6th / Links / Resources
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.