October 29th, 2019

Book Review – Reindeer Down

“Reindeer Down!” written by Natasha Mac a’Bháird and illustrated by Audrey Dowling is an enchanting Christmas tale with an Irish twist. Reindeer Down tells the story of Santa and his reindeer as they make their way to Ireland on Christmas Eve. Unfortunately, events do not go to plan and Dancer is unable to continue her journey back to the North Pole. Santa makes a stop in the Phoenix Park to seek assistance.

December 17th, 2018

Maths Task Cards 04

This practical seasonal maths activity is based on the Argos Christmas catalogue for 2018. There are plenty available in the store to give one to pupils to complete these task cards.

There are eight maths tasks  for pupils to complete – all of which ask the pupil to solve a seasonal maths problem which involves subtraction.

December 11th, 2018

Maths Task Cards 03

This practical seasonal maths activity is based on the Argos Christmas catalogue for 2018. There are plenty available in the store to give one to pupils to complete these task cards.

There are seven varieties of maths tasks  for pupils to complete – all give the pupil a budget ranging from €20 to €200 to purchase two, three or four gifts from the catalogue. Pupils are asked to try to purchase gifts which give the least amount of change left over.

December 11th, 2018

Mata Focal – An Chéad Nollaig

Sa chomhad seo tá foclóir ag baint leis an Chéad Nollaig. Bheadh sé oiriúnach do dhaltaí a bhéas ag déanamh scríbhneoireacht cruthaitheach sa seomra ranga nó ag déanamh saorscríbhneoireacht ag an am seo den bhliain.

Bheadh sé an-úsáideach freisin le haghaidh obair ó bhéal faoin Chéad Nollaig.

December 9th, 2018

2018 “Nollaig ar Scoil” Twitter Project

After two successful years,  the Christmas Twitter Project returns again for a third year, inviting schools to Tweet about what they are doing in their classrooms on the theme of Christmas,

Nollaig Ar Scoil” is the name of the Twitter Project and the idea is really simple: just Tweet with your pupils any time over the next two weeks about any Christmas-themed work that you are doing in your classroom or school.

December 6th, 2018

Ní Fada Uainn an Nollaig – Amhráin Nollag Gaeilge

Cnuasach amhrán faoin Nollaig atá san fhíseán seo ón criú ó TG Lurgan. Bain sult as, agus b’fhéidir go mbeidh na daltaí i do rangsa in ann ceann nó dhó a fhoghlaim agus a chanadh.

December 4th, 2018

Mata Focal – Bia na Nollag

Sa chomhad seo tá foclóir ag baint le bia a itear i rith na Nollag, go háirithe ag dinnéar na Nollag. Bheadh sé oiriúnach do dhaltaí a bhéas ag déanamh scríbhneoireacht cruthaitheach sa seomra ranga nó ag déanamh saorscríbhneoireacht ag an am seo den bhliain.

December 4th, 2018

Póstaer An Nollaig

Seo póstaer faoin Nollaig atá le fáil saor in aisce ó Foinse agus an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). Bheadh sé an-úsáideach ag an am seo den bhliain le haghaidh obair ó bhéal faoin Nollaig.

December 3rd, 2018

Mata Focal – An Nollaig

Sa chomhad seo tá foclóir ag baint leis an Nollaig agus imeachtaí na Nollag. Bheadh sé oiriúnach do dhaltaí a bhéas ag déanamh scríbhneoireacht cruthaitheach sa seomra ranga nó ag déanamh saorscríbhneoireacht ag an am seo den bhliain.

Tá cóip lán daite agus tá cóip atá dubh/bán, cibé ceann más mian leis an múinteoir a chóipeáil.

December 2nd, 2018

Maths Task Cards 02

This practical seasonal maths activity is based on the Argos Christmas catalogue for 2018. There are plenty available in the store to give one to pupils to complete these task cards.

There are eight maths problems for pupils to solve – all ask the pupils to find the total cost of three items from the catalogue. The activity is as much a treasure hunt as a maths activity as the pupils have to find the given toy in the catalogue