Archive for the ‘3rd/4th’ Category

December 17th, 2018

Maths Task Cards 04

This practical seasonal maths activity is based on the Argos Christmas catalogue for 2018. There are plenty available in the store to give one to pupils to complete these task cards.

There are eight maths tasks  for pupils to complete – all of which ask the pupil to solve a seasonal maths problem which involves subtraction.

December 11th, 2018

Maths Task Cards 03

This practical seasonal maths activity is based on the Argos Christmas catalogue for 2018. There are plenty available in the store to give one to pupils to complete these task cards.

There are seven varieties of maths tasks  for pupils to complete – all give the pupil a budget ranging from €20 to €200 to purchase two, three or four gifts from the catalogue. Pupils are asked to try to purchase gifts which give the least amount of change left over.

December 11th, 2018

Mata Focal – An Chéad Nollaig

Sa chomhad seo tá foclóir ag baint leis an Chéad Nollaig. Bheadh sé oiriúnach do dhaltaí a bhéas ag déanamh scríbhneoireacht cruthaitheach sa seomra ranga nó ag déanamh saorscríbhneoireacht ag an am seo den bhliain.

Bheadh sé an-úsáideach freisin le haghaidh obair ó bhéal faoin Chéad Nollaig.

December 4th, 2018

Mata Focal – Bia na Nollag

Sa chomhad seo tá foclóir ag baint le bia a itear i rith na Nollag, go háirithe ag dinnéar na Nollag. Bheadh sé oiriúnach do dhaltaí a bhéas ag déanamh scríbhneoireacht cruthaitheach sa seomra ranga nó ag déanamh saorscríbhneoireacht ag an am seo den bhliain.

December 4th, 2018

Póstaer An Nollaig

Seo póstaer faoin Nollaig atá le fáil saor in aisce ó Foinse agus an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). Bheadh sé an-úsáideach ag an am seo den bhliain le haghaidh obair ó bhéal faoin Nollaig.

December 3rd, 2018

Mata Focal – An Nollaig

Sa chomhad seo tá foclóir ag baint leis an Nollaig agus imeachtaí na Nollag. Bheadh sé oiriúnach do dhaltaí a bhéas ag déanamh scríbhneoireacht cruthaitheach sa seomra ranga nó ag déanamh saorscríbhneoireacht ag an am seo den bhliain.

Tá cóip lán daite agus tá cóip atá dubh/bán, cibé ceann más mian leis an múinteoir a chóipeáil.

December 2nd, 2018

Maths Task Cards 02

This practical seasonal maths activity is based on the Argos Christmas catalogue for 2018. There are plenty available in the store to give one to pupils to complete these task cards.

There are eight maths problems for pupils to solve – all ask the pupils to find the total cost of three items from the catalogue. The activity is as much a treasure hunt as a maths activity as the pupils have to find the given toy in the catalogue

December 2nd, 2018

Maths Task Cards 01

This practical seasonal maths activity is based on the Argos Christmas catalogue for 2018. There are plenty available in the store to give one to pupils to complete these task cards.

There are ten maths problems for pupils to solve – all give the pupil an amount of money and ask how much more they need to purchase a particular toy. The activity is as much a treasure hunt as a maths activity as the pupils have to find the given toy in the catalogue

November 29th, 2018

Coded Christmas Sentences 01

This fun literacy-based seasonal resource is aimed at pupils in middle standards. Pupils are given an alphabet code where each letter of the alphabet is represented by a random number 1-26.

Pupils are then  given seasonal sentences with a word missing – the missing word is written in the number code. The pupil then has to work out the code to find the missing word. The sentence can then be written out in the pupil’s copy.

December 18th, 2017

Christmas True or False 02

This resource is aimed at pupils in middle classes. There are statements about Christmas on flashcards and pupils have to sort out the statements and decide whether they are true or false. There are twenty sentences to sort, ten of which are true and ten which are false. The resource assumes an ability to read.